Välkommen till GUJA

Vår huvudsakliga inriktning är borrning, sågning och rivning i betong och tegel.
Vi vänder oss först och främst till bygg, industri och fastighetsägare.

Vi värnar om branschen

Vi är idag 125 medlemsföretag. För medlemskap i HiB krävs erforderlig kompetens och förmåga att bedriva en kvalitetsmedveten produktion inom branschen.

Läs mer

Vi värnar om miljön

Standardkraven i ISO upplevs ibland som svåra att förstå. Därför skapades Povel som innehåller styrverktyg för i första hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Läs mer

Vi stödjer idrotten

GUJA anser att idrott är en viktig del i arbetet med att stärka stadens och länets varumärken. Därför stödjer vi aktivt idrotten.

Läs mer

Vi väljer kvalitet

För att skapa ett kostnadseffektivt och driftsäkert arbetssätt arbetar vi endast med marknadens ledande produkter som står för säkerhet, miljö och effektivitet.

Läs mer