Återvinning

Vi återvinner allt spill

guja-symboler-återvinningPå GUJA tycker vi att miljö är viktigt. Därför återvinner vi allt spillmaterial från våra arbeten. Vi har en unik betongkross från Sandvik som gör att betong och tegel kan användas som fyllnadsmaterial när vi är klara. Trä skickar vi till fjärrvärmeverk och stål och metall återvinns till ny metall.

Trots att vi i dag gör mycket inom återvinning bara genom de restprodukter som vi själva producerar känner vi att vi vill göra ännu mer. Vi kommer därför att utveckla vårt återvinningserbjudande för att kunna utföra återvinning även åt andra.

  • GUJA återvinner i egen regi allt restmaterial från vårt arbete
  • Unik betongkross som krossar betong och tegel till fyllnadsmassa
  • Trä sorteras och skickas till fjärrvärmeverk
  • Metall sorteras och materialåtervinns