Företagspresentation

Om GUJA

GUJA Riv- & Håltagning AB startade sin verksamhet 1995 och kärnverksamheten är riv- och håltagning utifrån fem tjänster:

  • Håltagning
  • Sanering
  • Rivning
  • Sågning
  • Återvinning

GUJA Riv- & Håltagning verkar i Örebro med omnejd och har idag circa 60 medarbetare. Nuvarande VD på Guja Riv- & Håltagning är Peter Jansson.

Vi brukar säga att vår bästa reklam är våra nöjda kunder. Därför har vi som daglig ambition att göra våra kunder nöjda med det arbete vi utför. För att säkerställa kvalitet i det vi levererar ser vi till att kontinuerligt utbilda vår personal och följa uppgjorda ledningssystem. Vår kompetenta personal är nyckeln till vår framgång.

GUJA:s vision

Vara Mellansveriges ledande riv- och håltagningsföretag, samt ligga i framkant beträffande vår utrustning och kompetens hos våra medarbetare.

GUJA:s affärsidé

Vår affärsidé är att utföra håltagning, sanering och rivning, med en god relation till kunden som grund. Relationen till kunderna vårdas genom att vi håller deadlines, har en god stämning hos våra medarbetare samt håller det rent och snyggt efter oss när vi har utfört vårt arbete.