Miljö

Vi värnar om miljön

På GUJA tänker vi på miljön, och vi försöker påverka den så lite som möjligt. Vi ser alltid till att ha en modern och uppdaterad maskinpark och vi använder moderna bilar och utrustning. Förutom att moderna maskiner är bättre för miljön är de också effektivare och minder påfrestande för personalen att jobba med, så det finns många vinster. Vi har också egen återvinning, där vi återvinner allt restmaterial vi skapar.

Renar vattnet på plats


När vi borrar eller sågar används vatten som blandas med borrslammet och ger slamvatten. Istället för att hälla ut slamvattnet i avloppet tar vi hand om det direkt. För större jobb har vi ett eget reningsverk så att vattnet kan renas på plats och till mindre jobb använder vi vår slamdammsugare. Med vårt mobila reningsverk blir vattnet så rent att det går att dricka direkt.

Vi har också ett systematiskt arbetsmiljöarbete, med ett system som ger en uppsättning av mallar för risker och miljö. På så sätt kan alla anställda hela tiden veta att de gör rätt för att minimera risker både för personal och miljö.