Sanering

GUJA sanerar både asbest och PCB

guja-symboler-saneringAsbestsanering är vår största saneringsuppgift. Vi utför all form av asbestsanering och PCB-sanering.
När du ska asbestsanera eller PCB-sanera är det bra att tänka på att arbetet måste anmälas till Arbetsmiljöverket. Vid asbestsanering tar processen ett par dagar och vi på GUJA sköter allting åt dig. Vid PCB-sanering måste du själv anmäla arbetet till Arbetsmiljöverket ett par veckor innan arbetet kan sätta igång. Självklart hjälper vi dig att komma ihåg och med att göra anmälan till Arbetsmiljöverket.

På GUJA kan vi även hjälpa dig med att göra provtagning för asbest eller pcb-inventering.

Utbildad personal och moderna maskiner

All vår personal är utbildad och vi ser till att alltid ha en modern och uppdaterad maskinpark. All personal genomgår också läkarundersökningar och lungröntgenundersökningar regelbundet.

GUJA utför:

  • Asbestsanering
  • PCB-sanering
  • Asbestinventering
  • PCB-inventering

Om asbest

Asbest är ett mycket farligt ämne som består av små mineralfibrer som tränger in och stannar kvar i kroppen och kan ge allvarliga lungsjukdomar. Asbest totalförbjöds på 80-talet men fortfarande finns det kvar i många äldre byggnader. Innan du som företag gör något renoverings- eller rivningsarbete i en byggnad med asbest måste du därför sanera noggrant.

  • Asbest tas in via luftvägarna och är skadligt för lungorna.
  • Asbest måste saneras innan renoverings- eller rivningsarbete.

Om PCB

PCB är en grupp miljö- och hälsoskadliga kemikalier som började användas på 1930-talet. I byggnader kan det finnas i fogmassor runt fönster, dörrar, mellan fasadelement och mellan fasadplattor. Det visade sig dock vara mycket hälsovådligt och cancerframkallande, och i fogmassor förbjöds det helt i Sverige 1972. Ämnet har lång nedbrytningstid och finns därför kvar i miljön och i byggnader väldigt länge.

  • PCB tas upp i kroppen via huden och är cancerframkallande.
  • Ämnet förbjöds på 70-talet men finns fortfarande kvar i äldre byggnader.