Vi på GUJA

Vi ska trivas på jobbet

GUJA är i dag drygt 60 medarbetare inom våra olika verksamhetsområden. Vår personal är det värdefullaste vi har och vi är därför glada att vi kan stoltsera med väldigt låg personalomsättning. Det är en bra måttstock på att personalen trivs även om vi verkar i en bransch med tungt arbete.

Löpande utbildning

Vi utbildar löpande vår personal för att certifieras på olika typer av arbetsplatser. I dag har alla våra medarbetare ID06 och SSG. Det är också viktigt för oss att alltid ha en uppdaterad maskinpark som gör arbetet så skonsamt som möjligt för våra medarbetare.

Personalaktiviteter

Vår personal har ett ganska fritt arbete och sköter sig själva. Vi genomför regelbundet personalaktiviteter tillsammans, som hockey, fotboll, julbord, spela bowling eller ha after work.